motion.

Ett av de vanligaste nyårslöftena gäller motion. Många vill leva hälsosammare och motionera mera.

Samtalsämnet

Är det bra med nyårslöften?

Nyårslöften är löften som man ger när det nya året börjar.

Vanliga nyårslöften är att sluta röka eller börja motionera. Nyårslöften är beslut om att någonting ska bli annorlunda.

Redan för flera tusen år sedan gav människor nyårslöften. Babylonierna var ett folk som levde i Mellanöstern för 4 000 år sedan. Babylonierna gav nyårslöften. De lovade betala sina skulder och ge tillbaka saker som de hade lånat. Babylonierna ville göra gudarna glada genom att lova bra saker.

Nuförtiden är nyårslöften inte så allvarliga beslut. Ganska få människor håller sina löften. Det finns undersökningar som visar att bara en av tio personer lyckas följa sitt nyårslöfte. Varför? Jo, för att man ger så besvärliga löften. Det blir för svårt att hålla dem. Sen blir man trött.

Bästa löftet är nog att bara lova att göra sitt bästa.

 

 

 

 

 


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving