Myror och myggor vaknar till sommaren när solen börjar värma. Insekterna är en viktig del av vår natur.

Myror och mygg hör till sommaren

Insekterna vaknar till sommaren. De kryper fram från sina gömställen när solen börjar värma.

Myror är skojiga små kryp. De ser ut att jobba hela tiden. Myrorna bär på små stickor och blad. De bygger sin myrstack och letar efter mat. Myrorna äter bland annat larver, frön och svamp. En del myror äter söt saft från bladlöss. Man säger att myrorna mjölkar bladlössen.

På vintern sover myrorna i myrstackens källarvåning, alltså längst ned i stacken. Myrstacken syns bara delvis ovanför jorden. Källarvåningen ligger under jorden.

Myror är nyttiga i naturen. Myrorna jagar skadeinsekter, alltså sådana insekter som förstör träd och växter. Myrorna samlar också frön och sköter området kring myrstacken.

Myggan är en irriterande liten insekt. Den surrar och suger blod. Också myggorna vaknar till sommaren. De flesta myggor övervintrar som ägg. Det är alltså inte samma myggor som sticker dig år efter år.

En honmygga kan lägga 100 – 300 ägg åt gången. Myggorna är kanske irriterande, men de är också viktiga. Myggorna är viktig mat för många djur. Fåglar, fladdermöss, spindlar och ödlor äter gärna myggor. Dessutom flyttar myggen pollenkorn från blomma till blomma. Myggorna hjälper blommor att föröka sig.

Också insekterna är viktiga på jorden. Vi behöver både myror och myggor.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving