Vi måste få fler med i arbetslivet

I Finland finns det upp till 1,9 miljoner människor som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom. En halv miljon människor upplever att deras funktionsnedsättning eller sjukdom inverkar på deras möjlighet att få jobb. De här personerna kallas för partiellt arbetsföra. De klarar kanske inte av att jobba lika mycket som andra.

SOSTE, alltså Finlands social och hälsa r.f., gav ut en rapport om sysselsättning 2018. Enligt den är det få partiellt arbetsföra personer som jobbar i Finland jämfört med andra länder. Hos oss jobbar personer med funktionsnedsättning mera sällan än i andra länder i Europa.

Vi måste få en ändring på det här. Finland har inte längre råd att låta dessa människors arbetsinsats gå förlorad.

Regeringen som leds av statsminister Antti Rinne har lovat förbättra möjligheten att jobba också för partiellt arbetsföra. Det här hör ihop med regeringens mål att minst 75 procent av människorna i arbetsför ålder ska jobba.

Vi har människor som kan och vill jobba. De måste äntligen få komma med i arbetslivet!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving