Vårt inhemska jordbruk är viktigt

Nu är tid att skörda säden från åkrarna. Livsmedelsproduktionen i vårt eget land är viktig. Miljövänlighet är en sak man nu talar om i hela världen. Att välja inhemsk och närproducerad mat är en av de viktigaste sakerna man kan göra om man vill vara snäll med miljön.

Vi kan alla påverka genom våra egna val. Vårt finländska lantbruk är inte väldigt lönsamt nuförtiden. Beslutsfattarna har lagt märke till det här. Ett sätt att öka på lönsamheten är att marknadsföra och sälja mera livsmedel till andra länder. Finländsk ren mat duger säkert utomlands i framtiden, vi måste bara utveckla marknadsföringen och exporten.

Den inhemska matproduktionen kan ändå fortsätta bara om jordbrukarna får en saklig ersättning för sitt arbete. Det är helt klart att det finländska lantbruket inte finns kvar i framtiden utan stöd.

Enligt naturresursinstitutet Lukes rapport kommer en tredjedel av lantbruken att sluta med verksamheten fram till år 2025. År 2018 fanns det 28 000 lantbruk i Finland. Det är tid att komma ihåg landsbygden!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving