Värdefullt frivilligt arbete

Finländarna sysslar med allt mera frivilligverksamhet. Med frivilligverksamhet menar man nyttigt arbete någon gör utan att få lön. Föreningen Medborgararenan har gjort en undersökning. Den visar att åtminstone 1,4 miljoner finländare har sysslat med frivilligverksamhet. Det är många!

Inom frivilligverksamhet kan man jobba till exempel med barn, ungdomar, äldre människor eller djurskydd. De som sysslar med frivilligverksamhet säger att man blir på gott humör och får mening i livet genom den här verksamheten.

Det frivilliga arbete som görs via organisationer och föreningar är värdefullt. Många saker skulle bli oskötta i Finland utan frivilliga. Men ännu görs det inte alls lika mycket frivilligt arbete i Finland som i USA.

Kanske är det så att det nordiska välfärdssamhället ger människor så mycket stöd och trygghet att det inte känns lika viktigt att göra hjälpande arbete utan lön.

Att hjälpa andra människor är ändå naturligt. Den som hjälper till frivilligt blir också själv på gott humör!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving