Var och en har rätt att bestämma över sin kropp

I höst har det diskuterats mycket om abort i Finland. Abort betyder att avbryta en graviditet. Finlands utrikesminister var i augusti glad över att Argentina inte gjorde abort lagligt.

Finlands abortlag är från år 1970. Lagen ger rätt till abort. Efter 1970 har ingen kvinna dött av komplikationer efter en abort. Antalet aborter sjunker i Finland. Utvecklingen är liknande i andra länder i Norden.

Förbudet mot aborter i Argentina betyder inte att där inte görs några aborter. Det betyder att i stället för lagliga aborter, görs där olagliga aborter.

I hela världen görs det omkring 42 miljoner aborter varje år. Över hälften av dessa aborter är farliga. Minst 50 000 kvinnor dör varje år på grund av en olaglig abort som har gjort någon annanstans än på sjukhus.

Det är klokt att försvara rätten till abort. Varje kvinna har rätt att själv bestämma över sin egen kropp.

Att främja kvinnors och flickors rättigheter borde vara en av de viktigaste frågorna också för Finlands utrikespolitik.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving