Ungdomarna mår dåligt

Coronaviruspandemin har ökat ungdomars illamående. De annorlunda förhållandena påverkar allas liv, men beteendet hos unga människor
i känslig ålder kan bli oberäkneligt.

Enligt polisen och frivilligarbetare rör sig över 100 ungdomar i olika gäng
i Helsingfors centrum. Gängen beter sig våldsamt och rånar folk.
Majoriteten av de här ungdomarna har invandrarbakgrund, men med finns också infödda finländare.

Minderåriga ungdomar har ingen anledning att vandra på öde gator i staden mitt i natten. Här är det också viktigt att betona föräldrarnas ansvar vid sidan om samhällets ansvar. Man måste ändå komma ihåg att om föräldrar mår dåligt så märks det också hos barnen.

Ungdomarnas beteende visar att utanförskap inte längre bara är ett hot
i Finland. Det är verklighet. Förra veckan kom nyheten att regionförvaltningsverket ger 10 miljoner euro extra till ungdomsarbetet.
Det här är det enda rätta sättet att lösa ett farligt problem.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving