Unga läser mindre än förr

Unga läser mindre än förr För allt fler unga är det svårt att läsa. Särskilt pojkar läser nu mindre än förr. Det här oroar lärare och föräldrar.

Egentligen oroar det alla finländare. Hur ska de unga klara studierna om de läser dåligt? Och hur ska de klara sig i arbetslivet?

I skolan hör läsning till studierna i modersmålet. Modersmålslärarna säger att de unga nog läser korta texter. Men det kan vara nästan omöjligt för dem att läsa en hel bok.

Läskunskapsforskare Sari Sulkunen berättar att ungefär 11 procent av de unga är svaga läsare. De behöver mycket stöd för att läsa eftersom problemen med läsandet kan påverka deras hela liv.

Lyckligtvis har forskarna mycket kunskap i ämnet. De har också råd att ge för hur man kan hjälpa med läsproblemen.

Lättlästa böcker kan vara till hjälp när man börjar läsa böcker. De är korta och lätta att läsa. När man en gång har läst en bok från pärm till pärm är det lättare att ta tag i nästa bok.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving