Det är oroväckande när ungdomar riskerar social utslagning

Det finns över 60 000 ungdomar i Finland som riskerar utslagning. Dessa ungdomar har varken utbildning eller jobb.

Uppgifterna baserar sig på beräkningar som publicerades av Helsingfors Diakonissanstalt i slutet av förra året. Det finns troligen ännu fler ungdomar som riskerar utslagning. Orsaken är den kris coronaviruset orsakat i hela världen.

Många unga människor känner sig ensamma och det kan bli värre i svåra tider. I värsta fall växer små svårigheter sig stora. Ångest kan leda till depression, psykiska problem, missbruksproblem och bostadslöshet.

Välfärdssamhället Finland har inte råd med att tiotusentals ungdomar faller utanför samhället. Beslutsfattarna fatta beslut för att skydda ungdomars välbefinnande under ekonomiskt svåra tider. Ungdomar behöver stöd, uppmärksamhet och samtal.

Jag hoppas att ni alla håller er friska!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving