Teckenspråk är också ett modersmål

Den internationella dagen för teckenspråk firas årligen den 23 september. Temadagen har grundats av Förenta nationerna, alltså FN.

I Finland har vi en egen dag för det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Teckenspråkets dag firas på vintern, den 12 februari.

Ganska många människor har teckenspråk som modersmål. Det glömmer vi ofta. Språket är en viktig del av människans identitet, det vill säga vem och hurdana vi är.

I Finland har 5 000 människor teckenspråk som modersmål. De är döva, hörselskadade och hörande personer. I hela världen använder 70 miljoner människor teckenspråk.

Teckenspråksanvändarna är en minoritet vars tjänster lätt glöms bort. Som tur är har modern teknik och kommunikation gjort vardagen lättare för dem som använder teckenspråk.

Undervisning i teckenspråk stöder och stärker de teckenspråkigas identitet och medvetenheten om sin egen kultur. Det är en viktig sak.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving