Sparar vi på de gamlas bekostnad?

I vår har det igen kommit fram ledsamma nyheter om äldrevården. Också hemvården hos gamla är ett bekymmer.

Staten och kommunerna hoppas att de gamla ska bo hemma så länge som möjligt. Men när människor blir allt äldre behöver de också allt mera hjälp och service hem.

Behovet av service kommer att öka eftersom det finns allt fler gamla människor och de lever allt längre. Vi behöver alltså mera personal till äldrevården.

Men det finns problem redan nu. En nordisk jämförelse visar att de som vårdar äldre i Finland har mycket mera jobb än vårdare i andra nordiska länder. De finländska vårdarna blir trötta. Många vårdare funderar på att söka ett annat arbete.

Den största orsaken till problemen är brist på pengar. Kommunerna sparar. Närvårdare och hemvårdare får dålig lön och jobbar mycket övertid.

Vi får hoppas att ekonomin i Finland blir bättre och att behovet att spara minskar. Annars tvingas de gamla i framtiden betala för vården med sina besparingar.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving