Priset på bostäder varierar mycket

Bostadsmarknaden är delad i Finland. Någons bostad är mycket värdefull och någon annans bostad är nästan ingenting värd. Skillnaden i värde beror på var bostaden finns.

Bostäderna i Finland bevarar inte längre sitt värde på samma sätt som förr. Undantaget är bostäder i några stora städer. På landsbygden och på små orter är det svårt att få bostaden såld fastän man är beredd att sänka priset ganska mycket.

I huvudstadsregionen är det tvärtom. Där har bostäderna blivit så dyra att det på en del områden inte finns möjlighet att köpa bostad för den som bara har en vanlig lön.

Det här är inte rättvist för någon. Den som arbetar borde ha möjlighet att köpa en bostad till ett rimligt pris. Så är det inte längre i huvudstadsregionen. I Finland är lönerna ändå ungefär lika stora oberoende av om man bor på en liten ort eller i en stor stad.

Att köpa en egen bostad är en mycket stor investering för en vanlig människa. Det här borde vara möjligt också i framtiden.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving