Pojkarna är nöjda med sitt liv

Den nya PISA-undersökningen avslöjar intressanta saker om finländska ungdomar. Enligt undersökningen är över hälften av de finländska pojkarna nöjda med sitt liv. Bland flickorna är det färre, drygt en tredjedel är nöjda med sitt liv.

Det är fint att pojkarna är nöjda. Ofta är man orolig för pojkarna och säger att de mår dåligt.

I PISA-undersökningen tar man reda på hur bra 15-åringar i olika länder läser, kan matematik och naturvetenskaper. Undersökningen görs vart tredje år. För ungefär tio år sedan var Finland det bästa landet i PISA-undersökningen. Nu är Finland tredje.

Det verkar vara stor skillnad i kunskaper mellan flickor och pojkar i Finland. De finländska flickorna var näst bäst i alla ämnen, pojkarna var tionde bäst. Flickorna var bättre än pojkarna också i naturvetenskaper som till och med anses vara manliga ämnen.

Hur ska man tolka forskningsresultaten? Pojkarna trivs i skolan och är nöjda med sitt liv, men de är inte så bra i skolämnena. Flickorna trivs inte lika bra i skolan men de kan sina skolämnen.

Hurdan borde skolan vara för att kunna ge flickor och pojkar en lika bra start i livet? Hur kan vi få flickorna att trivas bättre och pojkarna att lära sig mera?

Trivseln i skolan ökar om stämningen är god och om det inte finns mycket mobbning. Det här är saker man har jobbat med redan länge. Det lönar sig att fortsätta arbetet. Som tur är har vi världens bästa lärare och elever i våra skolor!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving