LL-Bladet förnyas

Den 21 maj publiceras vårens sista papperstidning. Nummer 10 är den sista tidningen som ser bekant och traditionell ut. I september 2021 ges en helt förnyad tidning ut.

LL-Bladets och finska Selkosanomats får nytt format, flera sidor och ett annorlunda innehåll. . Från och med nästa höst kommer de lättlästa tidningarna att tryckas åtta gånger om året.

LL-Bladet får till och med ett nytt namn. Den nya tidningen ska heta Lätta bladet.

Från och med hösten ska de lättlästa tidningarna på svenska och finska utkomma åtta gånger per år. Förutom papperstidningarna ska också webb- tidningarna förnyas. Webben ska också uppdateras oftare än förut.

Vi har jobbat med förnyelsen av tidningarna i mera än ett år. Förnyelse-arbetet görs i samarbete med studerande från den finska yrkeshögskolan Metropolia. Också Papunet är med i förnyelsearbetet. Och givetvis är Selkosanomats och LL-Bladets redaktörer med i det historiska förnyelsearbetet.

Det här är en stor förändring. Det kommer att ta tid att vänja sig vid den. Vi tror ändå att ni läsare kommer att tycka om de förnyade tidningarna.

Jag önskar alla läsare en trevlig och varm sommar. Håll er friska!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving