Lite ljusare för Finlands ekonomi

Lite ljusare för Finlands ekonomi När britterna röstade för att lämna EU i somras blev många finländare skrämda. Många undrade hur Storbritanniens utträde ur EU, alltså Brexit, ska påverka Finlands ekonomi. Hur går det för Finlands svaga ekonomiska tillväxt om Storbritannien råkar i ekonomisk kris?

Nu verkar det som om Brexit inte fäller Finlands ekonomi. Brexit har nog försvagat Finlands export. Men påverkan har inte varit så stark som man trodde i somras. Nu är finländarna ändå hoppfulla vad gäller landets ekonomi.

Förtroende och hopp kan överraskande påverka ekonomin. När medborgarna litar på ekonomin köper de både varor och tjänster. Då hålls också hemmamarknaden igång. Om medborgarna är rädda för ekonomisk kris och sparar pengar stannar också hemmamarknaden upp.

Det räcker ändå inte med att hemmamarknaden rullar på. Finland måste också sälja varor utomlands. De finländska varorna och tjänsterna är av bra kvalitet. Varför är de svåra att sälja utomlands?

Finlands stora problem är arbetslösheten och de många arbetslösa människorna. Särskilt långtidsarbetslösheten är en allvarlig sak. För många som har varit arbetslösa i ett år är det svårt att hitta ett nytt arbete.

Det är konstigt men det finns faktiskt allt fler lediga arbetsplatser i Finland, samtidigt som det finns många arbetslösa. Experterna tror att de arbetslösa inte har den kunskap som behövs för de arbeten som är lediga. Om vi får exporten igång igen och om arbetslösheten minskar börjar Finland resa sig ur den ekonomiska krisen.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving