Lättlästa nyheter i 30 år

Lättlästa nyheter i 30 år LL-Bladet och dess finska systertidning Selkosanomat fyller 30 år i år. Det första numret av tidningarna utkom i januari 1990.

Fastän LL-Bladet räknat i människoår ännu bara är en ung vuxen, så är tiden som gått ganska lång. 30 år är en lång tid i den moderna medievärlden där allting förändras snabbt.

LL-Bladet har också förändrats under åren. Men de ursprungliga principerna för vårt arbete håller vi fast vid också i framtiden. LL-Bladet är en lättläst och obunden aktuell tidning. Vi sysslar med ansvarsfull journalistik och skriver om händelser i världen på ett mångsidigt sätt.

Jubileumsåret syns i tidningarna hela året. På baksidan har vi en ny spalt där vi tittar tillbaka på gamla artiklar. I nummer 6 har vi lättlästa tidningar som tema.

Men vi kan inte bara titta tillbaka på gamla tider eftersom vi ska göra en aktuell tidning. Därför ska vi utveckla både LL-Bladet och Selkosanomat till bättre tidningar under det här året. Resultatet av vårt utvecklingsarbete får vi se 2021.

Jag önskar alla läsare en fin vinter!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving