Lättäst kan hjälpa många

Förmågan att läsa och skriva är överraskande viktig i en människas liv. Genom att kunna läsa och skriva är vi med i verksamheten i samhället. Vi kan be om och få service. Vi får information om olika saker som är viktiga för alla. När vi har fått information kan vi också vara med och fatta beslut om gemensamma ärenden.

Informationen som ges är ändå ofta svår att förstå. Det kan leda till att en människa blir helt eller delvis utanför samhället. Då kan information på lättläst språk vara till hjälp.

Tanken bakom lättläst är att ingen ska bli utanför på grund av svårt språk.

Förra veckan ordnade finska Selkokeskus ett seminarium där man funderade på hur man kan göra det vanligare med lättläst. Många var intresserade. Salen som rymde 100 personer var helt full.

Många fina tankar om hur lättläst kan användas mera kom upp. FPA tänker till exempel ändra sina webbsidor till lättläst. Långsamt sprider sig lättläst allt mera och efterfrågan ökar hela tiden.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving