Läskunnighet är viktigt

Finland har traditionellt klarat sig bra i internationella undersökningar där man jämför läskunnighet i olika länder. De nyaste undersökningarna visar ändå att finländarnas läskunnighet har blivit mycket sämre.

Det finns redan en halv miljon vuxna i Finland som inte kan läsa tillräckligt bra. Många kanske kan läsa men de förstår inte riktigt det de läser. Läskunnigheten bland personer under 25 år är sämre än för tio år sedan.

Enligt finska Selkokeskus finns det upp till 650 000 personer som behöver lättläst. För den här gruppen finns det till all lycka ändå lättlästa böcker, en lättläst nyhetstidning och på finska också lättförståeliga nyheter på radio och tv.

Läskunnigheten är en viktig sak och något som Finland är stolt över. Att främja läskunnighet är en sak som Finland satsar på också i utvecklingssamarbetet i andra länder. Alla ska ha rätt till att kunna läsa oberoende av varifrån personen kommer eller var han bor.

Kom ihåg att läsa bra lättlästa böcker!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving