Klimatförändringen slår hårt mot Helsingfors

Klimatet blir varmare på hela jorden. Klimatuppvärmningen orsakar torka, hårda stormar och översvämningar i olika delar av världen. Klimatförändringen påverkar också Finland. Somrarna blir varmare och den kalla perioden på vintern blir kortare. I framtiden finns det kanske inte alls snö i södra Finland.

Klimatuppvärmningen har också andra följder. En ny brittisk undersökning berättar att det kan bli vanligare med översvämningar i Helsingfors. Helsingfors kan vara en av de städer där klimatförändringen påverkar mest.

Också en amerikansk undersökning visar att det kan bli svårt i Helsingfors. Enligt den kan temperaturen i medeltal stiga 2,5 grader i Helsingfors. Det verkar lite men påverkan kan vara stor.

Med klimatavtalet som slöts i Paris vill man bromsa uppvärmningen. 150 länder har skrivit under avtalet. Målet är att temperaturen i medeltal stiger med högst 1,5 grader. Det kan ändå gå så att temperaturen stiger mera.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving