Kan en person ha fel namn?

År 2016 publicerade Justitieministeriet en utredning om vilket slags hatprat och hurdana problem minoriteter råkar ut för.

Minoriteterna som var med i utredningen var invandrare, samer, personer med funktionsnedsättning, religiösa minoriteter, sexuella minoriteter och romer.

Enligt utredningen har det blivit vanligt i det finländska samhället att man godkänner tyst diskriminering. Romerna upplever att de diskrimineras mer än andra.

Situationen är ungefär likadan 2018. Utvecklingen har inte gått mot det bättre. Det finns fortfarande många fördomar.

I år har vi kunnat läsa om otrevliga fall där romer inte har betjänats. Personalen på en bensinstation eller en restaurang har vägrat betjäna kunder som är romer. Vanligen har man inte velat eller kunnat förklara varför.

Nu pågår en kampanj där man vill förbättra romers möjlighet att få arbete. Kampanjen kallas Työnimi (Arbetsnamn). I kampanjen har finländska kändisar sökt jobb men använt romska namn i sin ansökan.

Största delen av kändisarna fick inga jobb fast de har mycket erfarenhet och goda betyg. Det berodde troligen på att de hade fel namn.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving