Hur får vi pojkar att intressera sig för skolan?

I början av december publicerades de nya resultaten i PISA-undersökningen. PISA är en internationell undersökning där 15-åriga skolelever från tiotals länder deltar. Eleverna gör prov i naturvetenskap, läsning och matematik. Undersökningen görs på nytt med tre års mellanrum.

Finland har länge klarat sig mycket bra i PISA. Många har varit förvånade över hur ett litet land kan ha så bra skolor och duktiga elever.

Den nyaste PISA-undersökningen visar att det fortfarande går bra för Finland. Finland är på tredje plats i naturvetenskaper, på fjärde plats i läsning och på sjunde plats i matematik. Bara några länder är bättre: Singapore, Japan, Estland och Taiwan. Hela 73 länder deltog i undersökningen.

Fastän Finland fortfarande är ett av de bästa länderna har de finländska elevernas resultat blivit sämre. Det är särskilt bekymmersamt att det är stor skillnad mellan flickors och pojkars kunskaper. Flickorna är duktigare än pojkarna i alla ämnen.

Vad beror skillnaden på? Några säger att den finländska skolan inte inspirerar pojkar tillräckligt. Kanske skolan ger flickorna en fördel. Andra säger att pojkarna klarar sig dåligt på grund av mobiltelefoner och internet. Går pojkarnas tid åt till att spela?

Nu måste vi reda ut varför pojkar har så dålig skolmotivation. Men vi ska inte göra stora förändringar för snabbt. Då kan vi också förstöra något som är bra. Grundskolan i Finland är fortfarande en av de bästa i världen.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving