Gratulationer till 100-åriga Finland!

Gratulationer till 100-åriga Finland! Finland blev självständigt 6.12.2017. Före det hörde Finland till Ryssland i ungefär 100 år. Nu har Finland varit ett självständigt land i hundra år.

På självständighetsdagen är vi fosterländska. De finska flaggorna vajar och i många tal minns man kriget. Finland krigade mot Sovjetunionen på 1940-talet. Krigsåren var tunga för Finland.

Men självständighet är mycket mera än krigsminnen. Största delen av tiden har vi till all lycka fått leva i fred. Vi har tillsammans byggt upp det finländska samhället.

Finlands mål är att alla människor ska vara jämställda. Kvinnor och män, rika och fattiga finländare är alla lika värdefulla medborgare. Alla språk, religioner och kulturer är lika värdefulla i Finland.

Jämställdheten uppfylls ändå inte alltid i Finland. Då måste vi göra mera för att förbättra jämställdheten. Jämställdheten är Finlands finaste prestation. LL-Bladet önskar alla läsare en fin självständighetsdag!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving