Fler måste få möjlighet att jobba

I fjol nådde regeringen ett mål som den hade satt upp för sig själv 2015. Målet var att över 72 procent av arbetskraften i Finland ska jobba. Nu är det så.

Samtidigt finns det 600 000 partiellt arbetsföra människor i Finland. De är personer som har arbetsförmåga men kanske inte klarar av ett vanligt heltidsjobb. Det kan handla om personer med någon funktionsnedsättning. Var tredje person som är partiellt arbetsför jobbar inte alls. Många av dem skulle ändå gärna jobba.

Enligt förbundet Kehitysvammaliitto finns det 400-500 personer med utvecklingsstörning som jobbar. Men upp till 3 000 skulle klara av ett riktigt jobb. En stor del av personerna med utvecklingsstörning sysslar med daglig verksamhet. De får ingen lön för det jobb de gör där. Arbetsverksamheten ger dem inte heller någon arbetspension.

Finland har godkänt FN:s deklaration om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det verkar inte finnas någon jämlikhet åtminstone i arbetslivet. Finländarna borde ändra inställning och glömma sina fördomar. Arbetslivet borde ändras så att allas kunskaper och begåvningar skulle tas i användning.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving