Finländarna litar på nyheterna

Finländarna litar ännu på de traditionella nyhetsmedierna. Universitetet i Oxford i England har undersökt hur människor använder media. Många finländare använder dagligen tidningars webbplatser och appar. Tv-nyheterna är också mycket populära. Unga människor använder ofta sociala medier.

I många andra länder litar man inte längre så mycket på nyheterna. I Finland beställer många människor ännu papperstidningar hem till sig. På andra håll i världen läser människorna allt oftare nyheter på nätet.

Fast finländarna litar på medierna så har missnöjet ökat. Många hämtar information från så kallade alternativa medier. De alternativa medierna finns särskilt på webben.

Mediekunskap är en viktig fråga idag. Många alternativa medier har falska nyheter. De falska nyheterna försöker lura människor och ändra deras åsikter.

LL-Bladet hör till de traditionella nyhetsmedierna. Vi publicerar enbart nyheter som är så nära sanningen som möjligt.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving