Finland satsar på utbildning

Finansministeriet lovar mera pengar till småbarnspedagogik och till bidrag för läroböcker. På det sättet vill ministeriet öka jämlikheten. Det här framgår av statens budgetförslag för nästa år. I budgeten står hur staten ska använda sina pengar år 2019.

Man kan anse att finansministeriets förslag är bra. Ett förslag vi kan vara glada över. Den finländska grundskolan är lyckad trots att den har sina fel. Förutom grundskolan behöver vi satsa på småbarnspedagogik. Det är en satsning på allas välmående också i framtiden.

I Finland får alla barn gå i skola. Också det är en bra sak, men det räcker inte. Alla måste få bra undervisning och vägledning.

Utbildningen och uppfostran ska vara ansvarsfull. Det här gäller också nyhetsförmedlingen. Det moderna informationssamhället är en utmaning både för skolan och för journalisterna.

LL-Bladet har börjat använda märket Ansvarsfull journalistik. Det betyder att vi följer Journalistreglerna. Reglerna övervakas av Opinionsnämnden för massmedier. Det här betyder att våra nyheter är ärliga och ansvarsfulla. Du ser det här märket längst ner på baksidan av den här tidningen.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving