Finland är EU:s ordförandeland under resten av året

Finland är EU:s ordförandeland från början av juli. De olika medlemsländerna är ordförande i EU i tur och ordning. Varje land har ordförandeskapet ett halvt år i gången. Det är nu tredje gången Finland är ordförandeland.

Finland är ordförande under en tid som är viktig i EU:s historia. Storbritanniens utträde ur EU, alltså Brexit, är inte helt klart ännu. Storbritannien håller samtidigt på att välja en ny premiärminister. Samtidigt ska EU få ihop en ny kommission och fylla andra viktiga poster i unionen.

Också flera saker kring flyktingfrågan måste ännu lösas. Finland vill utveckla EU:s försvar genom att skapa ett gemensamt försvar. De flesta medlemsländer hör ändå till försvarspakten Nato. Finland har mycket försvarssamarbete med andra nordiska länder och med Nato-länder.

Finlands regering och statsminister Antti Rinne har gjort upp ett program med de ärenden som är viktiga att sköta under Finlands tid som ordförande i EU.

Finland har jobbat med programmet tillsammans med Rumänien och Kroatien. Rumänien ledde EU under första halvan av 2019 och Kroatien tar över nästa år när Finland slutar som ordförande. I det här programmet tar man upp sysselsättning, framtid, klimatfrågor och EU:s roll som en global påverkare.

Finland har varit medlem i Europeiska unionen i 24 år. Under den här tiden har det vuxit upp en ny generation i Finland och i Europa som är EU-medborgare.

Finland får mycket synlighet under sin tid som ordförande. Det är klokt att utnyttja synligheten och visa upp vårt lands goda och intressanta sidor. Finland ordnar flera viktiga möten under det halvår som nu kommer. Genast i början av juli kommer Europakommissionen till Helsingfors för att träffa Finlands regering.

LL-Bladets redaktion håller semester i juli. Vi har ändå laddat vår webb med sommarläsning. Gå in och läs!

Vi önskar alla läsare en skön sommar!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving