Få unga röker

I Finland är det inte längre trendigt att röka. Särskilt bland unga är det numera ovanligt att röka tobak.

Institutet för hälsa och välfärd undersökte de ungas rökvanor. Det visade sig att både pojkar och flickor under 16 år röker mycket mindre än förr.

Det är en bra sak att tobaksrökningen har minskat, eftersom rökning är skadligt för hälsan. Tobaksrökning kan till exempel orsaka cancer.

Förr ansåg många finländare att det var fint att röka. Nu har finländarnas attityder förändrats. Många tycker att tobaksrökning är en dålig vana.

Forskarna märkte att utbildning och rökning har ett samband. Personer med låg utbildning röker mera i Finland än personer med hög utbildning. Det här är oroande.

Men däremot är det en mycket glad nyhet att ungdomar röker mindre än förr.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving