Ett segt folk uppe i norr

Förra veckan berömde riksdagens talman Paula Risikko människorna som bor långt uppe i norr. Risikko talade på en konferens i Enare. Finlands nordligaste del, alltså Lappland, hör till Arktis. Finland är ordförande i det Arktiska rådet de kommande två åren.

Enligt talman Risikko är de som bor i norr ovanligt sega och rådiga människor. Invånarna i norr har unika kunskaper som andra finländare inte har. Risikko betonade att finländarna har utvecklats i kalla vinterförhållanden så att de är kunniga och klarar många saker.

Det är alltid trevligt med beröm. Ibland måste man också tacka sig själv. Det är onödigt sällan vi finländare vågar berömma oss själva. Talmannen har rätt på det sättet att finländarna har många kunskaper som inte människor har i andra delar av världen.

Det är viktigt att betona att det finns både liv och kunnande också utanför huvudstadsregionen. Helsingfors är inte Finlands, och inte världens medelpunkt.

Av den orsaken berättar LL-Bladet också om saker som händer annanstans i landet och ute i världen.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving