En för stor reform

Förra veckans största nyhet var att den stora vård- och landskapsreformen inte lyckades den här gången heller. Samtidigt föll landets regering.

Kanske den största orsaken till misslyckandet var att regeringen försökte göra en för stor reform på en gång. Partierna i regeringen kanske glömde varför vi behöver en vårdreform.

Centern ville förutom vården ha landskapen. Samlingspartiet ville ha företagen med i vården. För en vanlig finländare hade det betytt en ännu oklarare och långsammare vård.

Vad är alltså det verkliga målet med vårdreformen? En vanlig finländare behöver reformen för att kunna få social- och hälsovårdstjänster snabbt och från samma ställe.

Efter reformen skulle den vanliga finländarens problem upptäckas och skötas om i tid. Sedan skulle de svåra och dyra hälsoproblemen skötas innan de blir allvarliga. Finländarnas hälsa och välmående skulle bli bättre. Och samtidigt skulle vi spara skattepengar.

Det kommer ändå att behövas mycket pengar eftersom det i framtiden finns allt fler gamla. De gamla kommer att behöva vård och hjälp också i framtiden.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving