Det finns många slags autism

Världshälsoorganisationen WHO jobbar med en ändring i hur man diagnostiserar och definierar autism.

Autism är en neurobiologisk störning i det centrala nervsystemet. Autism märks på olika sätt. Personer med autism kan höra eller se på annat sätt än andra människor. De kan ofta ha svårigheter i kommunikationen med andra människor. Det är vanligare att pojkar har autism än att flickor har det.

Den nya definitionen av autism beaktar bättre att det finns många slags autism och flera olika svårighetsgrader.

Förr nämndes också Aspergers syndrom i diagnosen. Aspergers syndrom har kallats för lindrig autism. I den nya diagnosen nämns inte längre Asperbergs syndrom.

Många har felaktiga uppfattningar om autism. Ibland sägs att autism är  en sjukdom. Det är den inte. Autism är en medfödd egenskap. Det finns inte heller någon medicin mot autism. Men den som har autism kan ha nytta av habilitering eller hjälpmedel.

Det är bra att autism-diagnosen granskas på nytt. Många känner inte så bra till autism. Syndromet har undersökts bara i några tiotals år. Det är en kort tid i medicinhistorien. Men man behöver ändå ny information och kunskap om autism för att kunna ordna habilitering och service.

Det allra viktigaste är att minnas att människor är olika. Varje människa har sin egen personlighet och sina egna behov.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving