Den papperslösa är helt skyddslös

Vi har fått ett nytt ord: papperslös. Med papperslös menar man en invandrare som har fått ett negativt asylbeslut. Ett negativt beslut betyder att invandraren inte får lov att stanna i Finland.

Många papperslösa stannar i Finland, fastän det är olagligt. Det kan vara omöjligt eller mycket farligt för dem att åka tillbaka till sitt hemland.

Det kan ändå vara svårt att stanna i Finland olagligt. Om man är papperslös kan man bara på olaglig väg få arbete eller bostad.

I den situationen är människan utan skydd. Det händer att papperslösa blir utnyttjade av andra människor.

Nu funderar politikerna på om man får hjälpa papperslösa. Många församlingar och organisationer har till exempel ordnat bostäder och sjukvård för papperslösa. Har de då brutit mot lagen?

Det är fel att lämna människor i nöd. Om någon är i nöd måste man hjälpa.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving