De äldre förtjänar respekt

En allt större del av finländarna är pensionärer. Just nu är ungefär 20 procent av finländarna pensionärer.

Det finns flera orsaker till att pensionärerna blir fler. Just nu är de så kallade stora åldersklasserna i pensionsåldern. De föddes efter kriget på 1940-talet. Efter de stora åldersklasserna har familjerna blivit mindre. Därför är antalet finländare i arbetsför ålder nu mindre än förut.

Människor lever också allt längre i Finland. Läkarna kan i dag bota många sjukdomar som man förr dog i. Av den orsaken kommer antalet riktigt gamla människor att öka de kommande åren.

Man pratar ofta om pensionsbomben. Då menar man att det i framtiden inte finns tillräckligt mycket pengar till att betala pensioner och sköta de gamla. Det är de som jobbar som via sina skatter betalar största delen av pensionerna och äldrevården.

Man borde ändå inte se ett stort antal äldre bara som ett problem. Det är också en bra sak för Finland. Gamla människor har levt ett långt liv och lärt sig många saker. De har livserfarenhet och visdom.

På mittuppslaget i den tidningen har vi åldrande som tema. Vår journalist Maria Österlund har intervjuat flera äldre människor. De berättade vad som är bra och vad som är dåligt med att bli äldre. De berättar också hur det känns att bli äldre.

Yngre generationer kan lära sig mycket av äldre människor. De äldre finländarnas erfarenheter kan vara till nytta när vi försöker lösa många av dagens svåra problem.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving