Bofred för saimenvikaren

Saimenvikarna letar just nu efter lämpliga ställen för bon vid Saimens stränder. Saimenvikarens ungar som kallas kutar föds i slutet av februari. Naturskyddsorganisationen WWF har nyligen utlyst bofred för saimenvikaren.

Saimenvikaren är en av världens ovanligaste sälarter. Det lever ungefär 260 sådana sälar i Saimen. Det finns inte likadana sälar någon annanstans. Om saimenvikaren dör ut i Saimen försvinner arten från hela jorden.

Man började skydda saimenvikaren i Finland redan för tiotals år sedan. Man har till exempel kommit överens med fiskare att de inte fiskar med nät under vissa tider. Men trots skyddsåtgärderna är saimenvikaren en hotad art.

Finländarna funderar varje år på hur det går med förökningen. Hur många kutar föds levande och hur många överlever? De små kutarna hotas av många faror.

Vikaren föder sin kut i ett bo av snö. Om det är en varm vinter med lite snö är det svårt att bygga bo. Som tur är har frivilliga också i år byggt snöhögar åt vikarna. Där kan vikarna bygga sitt bo om de inte hittar andra lämpliga platser.

Men människan är också ett hot mot vikaren. Människor kör snöskoter på Saimen vintertid, det stör vikaren som ska bygga bo. När isen går kan sälkutarna fastna i fiskenät och drunkna.

Men det finns skäl att vara hoppfull. Sälarna blir långsamt flera. Skyddet av saimenvikaren kanske lyckas.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving