Barnen uppför sig bättre nu än förr

Det är ganska vanligt att människor tänker att barnen inte uppfostras ordentligt nuförtiden. När barnen varken agas eller kommenderas börjar de bete sig illa. Många finländare tänker så.

En ny undersökning visar ändå att det här inte är sant. Nutidens barn uppför sig bättre än barnen förr.

Jyväskylä universitet undersökte hur barn uppförde sig på 1960-talet och på 1990-talet. Resultatet visade att barnen på 1990-talet uppförde sig bättre än deras föräldrar när de var barn på 1960-talet. 1990-talets barn är till exempel hjälpsammare än barnen var på 1960-talet.

Många saker har förändrats i barnuppfostran på 50 år. Förr var det viktigt med disciplin. Barnen skulle vara snälla och lyda sina föräldrar. Nuförtiden vill föräldrarna lyssna på och förstå sina barn. Föräldrar är mera tillsammans med barnen än de var förr.

Barnen tar modell av sina föräldrar. När föräldrarna uppför sig väl, börjar också barnen uppföra sig väl.

Barnen upplever att man bryr sig om dem och att de är viktiga för sina föräldrar. Därför bryr sig också barnen om andra människor och anser att de är viktiga.

Kanske har också förbudet att slå eller på annat sätt straffa barn fysiskt påverkat situationen. År 1984 blev det i Finland förbjudet att slå, lugga eller annars aga barn. Nu kan vi konstatera att lagen är bra. Barn som uppför sig väl växer upp och blir vuxna som uppför sig väl.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving