Arbetslösheten är ett segt problem

Det finns nu goda signaler i Finlands ekonomi. Exporten utomlands har ökat och företagen har mera beställningar än förut. Vi har väntat länge på en förändring mot det bättre.

Ett av Finlands stora problem är arbetslösheten. Det finns ungefär 260 000 arbetslösa i Finland. Men som tur är, är de ändå 14 000 färre än för ett år sedan.

Regeringen har länge försökt hitta på sätt att minska arbetslösheten. Det senaste är en aktiveringsmodell för arbetslösa. Det betyder att arbetslöshetsersättningen blir mindre om den arbetslösa inte aktivt söker jobb. Regeringen vill att den arbetslösa söker minst ett jobb varje vecka.

Modellen har väckt kritik. Många säger att den är orättvis. På små orter är det svårt att söka jobb eftersom det finns så få lediga jobb. Arbetsgivarna är oroliga för att de arbetslösa börjar söka jobb som de egentligen inte vill ha. Det skulle leda till mycket extra jobb på arbetsplatserna.

Men modellen har också fått beröm. Många säger att det är rätt att kräva att de arbetslösa söker arbete. Den arbetslösa får arbetslöshetsersättning just för att han eller hon ska söka arbete.

Ett sätt att minska arbetslösheten är att öka utbildningen. Om en arbetslös får studera kan han eller hon få ett nytt yrke och få arbete i en ny bransch. Det är klokt av regeringen att stödja studier.

Regeringen har ändå skurit ner mycket på utbildningen. Särskilt yrkesläroanstalter har tvingats spara när regeringen har minskat på deras pengar. Det är en dålig idé att spara på utbildningen om man vill minska på arbetslösheten.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving