Är Finland ett bra land för barn?

Finland är en välfärdsstat. Det märks bland annat genom att man tar bra hand om barnen. I Finland dör barn inte av svält. Alla barn får också gå i skola. Men räcker det här?

Tuomas Kurttila är orolig över hur barnen i Finland har det. Kurttila är barnombudsman. Förra veckan kom han med en utredning om barnens situation i Finland för riksdagen.

I utredningen kritiserar Kurttila Finlands barnpolitik. Lagarna är röriga och politikerna fattar beslut som inte går ihop med andra beslut. I en del kommuner får alla barn dagvård. I andra kommuner får barn inte dagvård om barnens ena förälder är hemma.

Också annan service för barnfamiljer är olika beroende på i vilken kommun barnet bor. I en del kommuner erbjuds mycket service, medan det finns för lite service i andra kommuner.

Barnombudsmannen har rätt. Hela Finland ska vara ett lika bra land för alla barn som lever här.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving