Allt kan inte bli lönsamt

Vård i allmänhet och särskilt vården av de äldre har diskuterats mycket. I Finland vill vi att alla människor ska få bra vård, oberoende av om man är fattig eller rik. Därför betalas en stor del av vården med skattepengar.

Skattepengarna är våra gemensamma, de har samlats in av privatpersoner, av företag och via skatter på olika varor. Det är beslutsfattarna i riksdagen och i kommunerna som bestämmer hur skattepengarna används.

En stor del av äldrevården sköts av privata bolag. Kommunerna köper tjänster av de privata vårdbolagen. Kommunen vill att vården ska vara bra, men också att den inte ska vara för dyr.

Vårdbolagen säljer vård, men de vill också att deras bolag går med vinst. Det ska bli pengar över som kan betalas ut till bolagets ägare.

Det här är en svår ekvation. Det är mycket svårt att få pengarna att räcka till både bra vård och till vinst för vårdbolagen. Kanske man borde inse att vård inte är något man ska försöka bli rik på.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving