Alla har rätt till digital tillgänglighet

Alla har rätt till digital tillgänglighet Digitala e-tjänster och internet är nuförtiden vardag. Men alla har ändå inte tillgång till de här tjänsterna. Det finns många orsaker. Utan tillgång till internet blir man lätt utanför samhället. Man kan känna sig ojämlik jämfört med andra.

År 2019 genomfördes en undersökning om digital jämställdhet i Finland. Resultaten är förvånande och oroande. En halv miljon finländare är rädda för att bli utanför samhället. Orsaken är att de inte har råd att köpa digitala apparater eller att de inte vet hur de ska använda olika digitala apparater.

Den här typens moderna ojämlikhet kallas för digital ojämlikhet. Sådan ojämlikhet upplever till exempel fattiga barnfamiljer, invandrare och äldre personer.

Myndigheterna i Finland anser att det är viktigt att tillgången till digitala tjänster tryggas för alla människor. Digitala onlinetjänster är lätta att nå för alla. Men språket måste också vara lätt och begripligt för att tillgängligheten ska bli verklighet. Här kan lätt språk kan vara till stor hjälp.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving