Alla har rätt till arbete

I Finland finns 30 000 personer med intellektuell funktionsnedsättning i arbetsför ålder som inte har ett lönearbete. Var femte vill ha lönearbete och skulle också klara av det. Men bara 500-600 personer med intellektuell funktions-nedsättning har lönearbete.

Upp till 56 00 personer är utan arbete för att de har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. De här människorna vill arbeta men de har svårt att hitta ett arbete. Det är konstigt att människor inte får arbete för att de har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Finland har egentligen inte ens råd med det.

En stor del av personerna med intellektuell funktionsnedsättning skulle klara av ett vanligt lönearbete om de skulle få möjlighet att arbeta.

Regeringen säger ofta att det är viktigt att också de med nedsatt arbetsförmåga får arbete. Nu måste man göra något åt saken. I synnerhet då regeringens mål är att skapa nytt arbete till 80 000 människor. Alla har rätt till arbete. Tack vare arbete kan man vara en fullvärdig medlem av samhället.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving