Alla är inte på sociala medier

Kommunalvalet hålls i juni. I kommunalvalet får du säga din åsikt om vilken person och vilket parti som talar för dina intressen och ärenden. I valet väljs beslutsfattare till kommunfullmäktige.

Kommunala beslutsfattare tar beslut om hur man ska utveckla olika ärenden i kommunen och vad man ska satsa på i kommunen. Kommunerna ansvarar för många offentliga tjänster. De ansvarar för skolor, dagvård, bibliotek, idrottsplatser och vårdcentraler. Kommunerna städar också upp på gatorna under våren. Vi alla använder dessa tjänster nästan varje dag.

Coronapandemin har gjort att man inte kunnat träffa kandidaterna ansikte mot ansikte. Kandidaterna presenterar sig i stället på webben och sociala medier. Men alla människor finns inte på sociala medier, eller har en smarttelefon. Äldre människor är ett bra exempel på detta.
Demokratin och opartiskheten måste ändå garanteras också i detta val.

Som bilaga till denna tidning finns en valsbroschyr på lätt språk. Mittuppslaget handlar också om valtemat. Lycka till alla kandidater i kommunalvalet!


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving