Åldersdiskriminering är fel

Det är brist på arbetskraft i Finland men trots det får äldre och erfarna människor inte jobb. Det är särskilt svårt för personer i åldern 55-64 att få jobb. Finlands näringsliv, EK, har gjort en undersökning. Enligt den upplevde var femte arbetssökande åldersdiskriminering.

Åldersdiskriminering betyder att man behandlas annorlunda på grund av sin ålder. Det är tyvärr ganska vanligt i Finland. Arbetsminister Timo Harakka säger att det fortfarande är vanligt med åldersdiskriminering i arbetslivet i Finland. I en intervju för LL-Bladet sade arbetsministern att regeringen ska göra något åt åldersdiskrimineringen.

Enligt statssekreterare Martti Hetemäkis rapport är sysselsättningsgraden för folk i åldern 55-64 bara 62,5 procent. I övriga Norden jobbar fler äldre. Motsvarande siffra i Sverige är 77 och i Island 84.

När man ser dessa siffror är det svårt att förstå hur finländarna ska kunna jobba längre. Staten vill att medborgarna ska jobba längre och inte gå i pension tidigt. Om erfarna och kunniga människor inte får jobb är det inte deras fel utan snarare attityden i samhället.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving