16-åringar får rösta i Estland

Det var kommunalval i Estland under veckoslutet. I det valet fick alla ester som hade fyllt 16 år rösta.

I Finland är åldersgränsen 18 år för att få rösta i val. Kunde vi sänka åldersgränsen också i Finland?

Många sakkunniga anser att åldersgränsen för rösträtt i val borde sänkas i Finland. De tänker att det skulle öka de ungas intresse för politik.

De unga har rätt att rösta också i en del andra länder. Till exempel i Österrike har de unga haft rösträtt redan i tio år. Också i Norge gjorde man ett försökt med sänkt rösträttsålder vid kommunalvalet 2015.

Sänkandet av rösträttsåldern har också kritiserats. En del har sagt att 16-åringar inte är tillräckligt vuxna för att fatta politiska beslut. De unga kanske inte heller känner det politiska systemet särskilt väl.

Finland borde noga följa med diskussionen i grannländerna. Om en sänkning av rösträttsåldern leder till att de unga blir mera intresserade av politik lönar det sig att pröva det också hos oss.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving