flygplan på Helsingfors-Vanda

Finlands största flygplats ligger i Vanda. 17 miljoner passagerare reser varje år via Helsingfors-Vanda flygplats.

Flygtrafiken går via Vanda

Vanda är en mångsidig stad. Staden breder ut sig på ett stort område. Till folkmängden är Vanda den fjärde största staden i Finland.

I Vanda finns landsbygd och flera stadscenter. Här finns gammalt och nytt. Här finns en å men ingen havsstrand.

På ett liknande sätt som Esbo har Vanda inte ett centrum utan flera mindre center, många tätorter och landsbygd inom stadens gränser. De största tätorterna är Dickursby och Myrbacka.

Vanda blev stad 1974. Kommunen har ändå en mycket lång historia. Det har bott människor i trakten kring Vanda å redan på 1100-talet. Helsinge som orten förr kallades nämns första gången i skrift i mitten av 1300-talet. Stenkyrkan Helsinge kyrka S:t Lars blev färdig 1460. Före det hade det funnits en träkyrka i området.

Vanda är en kommun som har förändrats väldigt mycket. Idag är Vanda en del av huvudstadsregionen. Genom åren har kommunens område förändrats. Malm och Sockenbacka hörde förr till Helsinge, men är nu stadsdelar i Helsingfors. Korso hörde förr till Tusby men är nu en del av Vanda.

Många utländska invånare

I början av 1900-talet bodde det mycket svenskspråkig befolkning i Vanda. Vanda är fortfarande en tvåspråkig stad, men de svensk- språkiga är inte längre så många. Många finskspråkiga från olika delar av landet har flyttat till Vanda.

Vanda har dessutom en stor andel invånare från andra länder. Hela 13 procent av vandaborna är födda utomlands. Det talas över 100 olika språk i Vanda.

Flyg, tåg och motorvägar

Vanda är en stad med goda kommunikationer. Alla finländare som reser med flyg har varit i Vanda eftersom Finlands största flygplats Helsingfors-Vanda ligger där.

Den viktiga vägen ring III går genom Vanda, liksom flera motorvägar. Flera olika tågbanor går också genom Vanda. Eftersom kommunikationerna är goda har många företag verksamhet i Vanda.Längs ring III finns många företag och flera affärscenter.

I Vanda finns också vetenskapscentret Heureka. Över 300 000 personer besöker vetenskapscentret varje år.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving