Kraftverk i Helsingfors.

Bilden visar energibolaget Helens kraftverk på Sundholmen i Helsingfors. Bilden är tagen under vinterns hittills kallaste dag den 15 januari 2021. Sundholmens kraftverk använder kol och träpellets för att producera el och värme.

Rekordhög elanvändning när det är kallt

Elanvändningen i Finland är nu på hög nivå. Priset på el stiger när användningen ökar.

I mitten av januari blev det väldigt kallt i hela Finland. Då steg också elanvändningen i Finland till en rekordhög nivå. Också priset på el steg mycket. Priset på el stiger när användningen ökar. När den egna elen inte räcker till köper Finland el från Sverige, Estland och Ryssland.

Klimatvänligare el

På vintern behöver vi mera el och värme än på sommaren. El, alltså elektricitet, behövs för att lampor och apparater ska fungera. El behövs också för att värma upp byggnader och hem.

El och värme kallas för energi. Finland har många energibolag. Energibolagen säljer el och värme åt människor och företag.

När energibolagen producerar energi så bildas ofta utsläpp som är skadliga för naturen. Nu vill energibolagen minska utsläppen. Bolagen söker alternativ till att bränna torv, kol och ved.

– Energibolagen i städerna vill alla minska på utsläppen eller helt sluta använda kol och torv, säger Jukka Leskelä. Han är VD för Finsk Energiindustri rf. Leskelä tycker att vindkraft är ett bra alternativ till elproduktionen.

För värmeproduktion finns många nya alternativ. En idé är att använda spillvärmen från avloppsreningsverk. När avloppsvatten renas så bildas mycket extra värme.

Leskelä anser ändå att så länge det finns bland annat överblivet trämaterial från skogsindustrin kommer trä att brännas i Finland.

– Vi behöver värmeproduktion i stor skala i Finland. Därför fortsätter vi ännu länge med att bränna material för att skapa energi, säger Jukka Leskelä.

Källa Yle


En kommentar till nyheten “Rekordhög elanvändning när det är kallt”

  1. saigo

    varför behöver man kraftverk??
    det förstör naturen!!!!🙄😕😒🌷🐰

Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving