fjällräv

Fjällräven är en utrotningshotad art. Bara några tiotal fjällrävar lever längre vilt i Finland. Den här fjällräven finns i djurparken i Ähtäri.

Många växter och djur minskar i Finland

Var nionde växt- och djurart är hotad i Finland.

Om en art är hotad betyder det att det finns risk att arten försvinner. En del arter har försvunnit helt de senaste åren.

Bland fåglarna har gyllensparven setts i Finland senast för tio år sedan. Fjällräven och laxen som lever i sött vatten hör till de mest hotade djuren.

Men det går ännu sämre för många fåglar. Över tio fågelarter är utrotningshotade. Till dessa hör ortolansparven, grönfinken och berguven. Överraskande nog är också gråsparven hotad. Man vet inte varför det är så.

Arterna minskar när människor röjer skog och torkar ut våtmarker. Finlands miljöcentral och Miljöministeriet har gjort en rapport om hotade arter.

Källor STT, Yle


2 kommentarer till nyheten “Många växter och djur minskar i Finland”

  1. anntia

    det är hemkt och sorligt vi måste skydda djuren i naturn

  2. vejen

    det är hämskt och så sorligt. Vi måste skydda djuren i skogen.

Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving