Så här ser den nya tidningen Lätta bladet ut.

Både LL-Bladets papperstidning och webb förnyas

LL-Bladet förnyas i höst. LL-Bladets nya namn är Lätta bladet. Det första numret av Lätta bladet utkommer fredagen den 24 september.

LL-Bladet byter namn och förnyas i höst. I september byter LL-Bladet namn till Lätta bladet. Lätta bladet utkommer ungefär en gång i månaden. På hösten utkommer fyra nummer av Lätta bladet. På våren utkommer också fyra nummer av Lätta bladet.

Den nya tidningen har alltid 20 sidor. I tidningen finns många olika sorters artiklar, intervjuer och bilder.

Webbtidningen förnyas samtidigt som papperstidningen. Webbtidningen ska också heta Lätta bladet. En del texter kommer att finnas både på webben och i papperstidningen. Men webben kommer också att ha egna nyheter.

Finskspråkiga Selkosanomat förnyas samtidigt som LL-Bladet denna höst.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving