bröllopstårta

Den 1.3.2017 trädde den nya äktenskapslagen i kraft i Finland. Då fick homosexuella par rätt att gifta sig och adoptera barn.

Kyrkan fortfarande oense om vigsel av samkönade par

Det nyvalda kyrkomötet diskuterade äktenskapsfrågan men lyckades inte enas.

Frågan om hurdana par präster i den evangelisk-lutherska kyrkan ska få viga till äktenskap har diskuterats länge. I mitten av augusti höll det nyvalda kyrkomötet sitt första möte i Åbo. Där diskuterades frågan igen.

En del präster vill viga även homosexuella par. Andra inom kyrkan är kraftigt emot det. De anser att bara en man och en kvinna ska få vigas till äktenskap.

Kyrkomötet försöker hitta en kompromiss så att inte kyrkan splittras.

Från och med 1.3.2017 har par där båda är av samma kön fått gifta sig i Finland. Hittills är det ändå svårt för sådana par att ordna kyrkbröllop.

Källor Kyrkpressen, Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving