Johannes Koskinen

Grundlagsutskottets ordförande Johannes Koskinen.

Fortfarande ingen vårdreform

Den stora social- och hälsovårdsreformen (sote) blir inte verklighet, utan flyttas till nästa valperiod.

I förra veckan underkände riksdagens grundlagsutskott för andra gången förslaget till vårdreform. Också i det förnyade förslaget fanns det problem med hur vården ska finansieras. Likaså var det problem med kommuninvånarnas möjlighet att påverka.

Reformen skulle föra med sig bättre och snabbare vård på hälsostationerna och dessutom inbesparingar för kommunerna.
– Reformen borde ha motiverats bättre, sade Johannes Koskinen som är orförande för grundlagsutskottet.

Centerns ordförande Juha Sipilä sade att Finlands kreditvärdighet kan sjunka på grund av detta. Det kan innebära att statens lån blir dyrare och kostar skattebetalarna mera pengar.


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving