Små kycklingar

Broilrar föds upp i stora enheter med hundratals fåglar i samma rum.

Det är ofta bakterier i broilerkött

Det blir allt vanligare med bakterier i broilerkött. Ofta är det bakterier som antibiotika inte kan döda. En femtedel av broilerköttet i Finland innehåller bakterier som antibiotika inte kan rå på. Det här uppger Yles nyheter.

Sådant kött är ändå inte farligt för människor om det hettas upp till 75 grader. Då dör bakterierna.

Annanstans i Europa är problemet större än i Finland. I EU-länderna innehåller hälften av broilerköttet resistenta bakterier. I Belgien innehåller allt broilerkött bakterier.

Yles nyhet baserar sig på Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets rapport. Bakterierna vänjer sig vid antibiotikan

Bakterier är små organismer som orsakar sjukdomar. Antibiotika dödar bakterier. Antibiotikan uppfanns för snart hundra år sedan. Efter det har man använt för mycket antibiotika i många länder. Därför har bakterierna lärt sig försvara sig mot antibiotikan.

I många länder får djur som föds upp antibiotika i sin mat för att de ska växa snabbare.

I framtiden kan många bakterier orsaka sjukdomar som antibiotika inte längre kan bota. Man borde alltså använda antibiotika försiktigt så att den inte förlorar sin effekt.

Källa Yle


Kommentar

Du kan skriva vad du tycker om nyheten i kommentarsfältet.

Skriv ditt namn eller smeknamn i den lilla rutan.

Registerbeskriving