Dålig kondition blir dyrt för samhället

Finländare som inte rör sig och har dålig kondition orsakar stora kostnader.